Küllembírói tanfolyam

Küllembírói tanfolyam

A MEOE Szövetség Elnöksége és Küllembírói Tanácsa a Szövetség Alapszabálya és Szervezeti és Működési Szabályzatának megfelelően Küllembírói tanfolyamot, képzést hirdet.

Általános tudnivalók:

  1. A tanfolyamra történő jelentkezésre 2020.  május 15-től 2020. augusztus 15-ig van lehetőség írásos és elektronikus formában. Kérjük jelentkezését mindkét formátumban megtenni!

E-mailben a biroitanfolyam@kennelclub.hu elérhetőségre és postai úton vagy személyesen: MEOE Szövetség Bírói Testület 1194 Budapest, Hofherr Albert u. 42.

 

  1. Felhívjuk szíves figyelmét azon sporttársainknak, akik kutyakiállításokon handlerként működnek, hogy a hazai és nemzetközi bírói szabályzatok értelmében handler nem végezhet küllembírálatot. Ezért a küllembíróvá válás feltétele, hogy a korábban handlerként működött személy írásban vállal kötelezettséget arra, hogy azt követően idegen, vagy más személy kutyáját handlerként nem vezeti fel.

Handlernek minősül az a személy, aki más kutyájának kiállításokon történő felvezetésében rendszeresen részt vesz.

  1. Minden résztvevő a jelentkezési lap aláírásával vállalja, hogy a 2021. évi budapesti Európa kutyakiállítás 2 napján térítésmentesen ringtitkári tevékenységet folytat. A két napi munkájáról írásos igazolást kap a kiállítás területén, mivel az elvégzett munka a vizsgára bocsátás feltétele.
  2. A tanfolyam fizetési feltételei:
  • A tanfolyam első fázisának részvételi díja bruttó 50.000 Forint, melyet csak akkor kell befizetni, ha a jelentkező felvételt nyert.
  • Az első fázist lezáró időszak végén egy szintfelmérő vizsgát tartunk. Ezt követően csak az eredményes vizsgázók folytathatják a tanfolyamot, melynek a további részvételi díja bruttó 100.000 Forint, melyet a második tanfázis megkezdése előtt kell megfizetni.
  • A részvételi díjakat az alábbi bankszámlára utalással lehet teljesíteni:

10102086-09723300-01000009

 

Figyelem!!!

Az előadások és konzultációk várható időpontja hétköznapokon délután 17,00 órai kezdettel várhatók budapesti helyszínen. 

 

További jelentkezési feltételek:

1. Betöltött 25. életév

2. Magyar állampolgárság és bizonyítható életvitelszerű magyarországi tartózkodás

3. Minimum középiskolai érettségi végzettség igazolása

4. Az elmúlt 5 év folyamatos MEOESZ tagszervezeti tagság igazolása szövetségi kártyaszámmal alátámasztva (2016- 2017-2018-2019-2020)

5. Kinológia önéletrajz, mely az alábbiakat kell, hogy tartalmazza

            -           Motivációs tényezők

            -           Az elmúlt 5 év kinológiai aktivitás bemutatása

            -           Tenyésztés

            -           Kiállítási, illetve rendezvény aktivitás

 

6. A vizsgára választott fajta MEOESZ fajtagondozó szervezetének írásos ajánlása a bírói tanfolyam elvégzéséhez. Kérjük a mellékelt formanyomtatványt használni, mely nyomtatható :

 

 

7. Amennyiben rendelkezik ringtitkári képesítéssel vagy MEOSZ tenyésztői tanfolyamot végzett, kérjük az erről szóló igazolását, bizonyítványát másolatban mellékelni szíveskedjen.

Kelt.: Budapest, 2020. május 5.

 

 

Korózs András                                                                       Dr. Jakkel Tamás

a MEOE Szövetség                                                               a MEOE Szövetség

Elnöke                                                                                   Küllembírói Tanács Elnöke

 

 

 

Kapcsolat

Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 42.
1701 Budapest, Pf. 12.
T: +36 70 465 3911
E: titkarsag@kennelclub.hu
Online nevezés
Online ügyintézés
Champion értéktár
Facebook oldal
Youtube csatorna

A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége hivatalos weboldala