Közlemény - 2022.12.08

Közlemény - 2022.12.08

A MEOESZ Elnöksége tájékoztatja a tagszervezeteit, hogy a 2023-ban esedékes MEOESZ Elnökének megválasztásának előkészítésére az Asz. rendelkezéseinek megfelelően megválasztotta a Jelölő Bizottságot. Annak feladataira és hatáskörére az Asz. és az SzMSz rendelkezései, különösen az Asz. 29/1., Asz 39/1. és az SzMSz 13/9. pontjai irányadóak:

Asz. 29.1.
Az Elnököt a Közgyűlés közvetlenül választja, titkos, egyszerű többségi szavazással 5 év időtartamra az elnökség választására vonatkozó szabályok szerint a Közgyűlés tagjai közül.
Az elnök csak természetes személy lehet, és csak olyan személy, aki a Szövetség valamelyik tagegyesületének elnöke.

Asz. 39.1.
A vezető tisztségviselők és a velük egy tekintet alá eső tisztségviselők választását megelőzően jelölőbizottságokat kell megbízni. A jelölőbizottságot az Elnökség kéri fel a közgyűlés előtt 30 nappal. A felkérésről jegyzőkönyv készül, a jelölőbizottság tagjai megbízólevelet kapnak.

SzMSz. 13/9.
A jelölő bizottság megbízatása a választás lezárásáig, a megválasztott személyek nevének határozati kihirdetéséig tart, a mandátumvizsgáló bizottság és a szavazatszedő és számláló bizottság megbízatása a közgyűlés elnökének a közgyűlést bezáró bejelentéséig tart, a keletkezett jelenléti ívet és okirati mellékleteit (képviseleti jogok Szövetségi tagnyilvántartástól eltérő tartalmú okirati igazolása: meghatalmazások és bírósági nyilvántartási kivonatok) és a szavazólapok átvételi igazolását tartalmazó okiratot ezt követően még a helyszínen átadják a Szövetség ügyvezetőjének.

A Jelölő bizottság tagjai és elérhetőségük, ahol a tagság jelölő javaslatait várják:

Muzslai Péter JB elnök
E-mail: muzslaip@t-online.hu
Telefon: +36-30/201-3468

Dobainé Tar Zsuzsanna JB tag
E-mail: zsuzsa.dobai@dnd.hu
Telefon: +36-20/934-8925

Bátonyi Gábor JB tag
E-mail: tigerwoodsdogs@gmail.com
Telefon: +36-20/991-0181

A jelölő nyilatkozatokat már lehet közölni a Bizottság bármely tagja útján, a jelölésre a kitűzendő közgyűlés napját megelőző nap 16.00. óráig lesz lehetőség, a közgyűlés időpontjáról annak kitűzése során haladéktalanul itt a honlapon és írásbeli meghívóval is tájékoztatást adunk.

Tisztelettel
Szabó Sándor Zsolt
a MEOE Szövetség alelnöke

Kapcsolat

Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 42.
1701 Budapest, Pf. 12.
T: +36 70 465 3911
E: titkarsag@kennelclub.hu
Online nevezés
Online ügyintézés
Champion értéktár
Facebook oldal
Youtube csatorna

A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége hivatalos weboldala