Az Ukrajnába utazó kiállítóink figyelmébe ajánljuk!

Az Ukrajnába utazó kiállítóink figyelmébe ajánljuk!

Az Ukrajnába utazó kiállítóink figyelmébe ajánljuk! 

A NÉBIH Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóságától kértünk tájékoztatást arról, hogy az Európa Kiállításra  utazó és onnan hazatérő kiállítóknak milyen kötelezettségnek kell eleget tenni, hogy a kutyák kiutazása és visszautazása zökkenőmentes legyen. Az alábbi tájékoztatást kaptuk, melyet ezúton is köszönünk.

 

A kedvtelésből tartott kutyák, macskák és görények EU tagállamok között, valamint EU-ba történő utaztatása/visszautaztatása tekintetében „a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásáról” szóló 576/2013/EK Európa Parlamenti és Tanácsi - (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1428565925798&uri=CELEX:32013R0576), valamint a végrehajtási (577/2013/EK) rendeletében (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1428565931310&uri=CELEX:32013R0577), továbbá a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú szállításának állategészségügyi feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 30.) FM rendeletben (http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=175335.318756) előírt feltételeknek kell megfelelni:

 

A fenti jogszabályok előírják, hogy:

·         az utaztatni kívánt állat azonosítása jogszabályi követelményeknek megfelelő legyen (mikrochip ISO),

·         az állatnak EU-s vagy EU által elfogadott útlevélnek (harmadik országból származó állat, útlevélminta: 577/2013/EK rendelet III. Melléklet 3. Rész) kell rendelkeznie. Az EU kisállat útlevélhez mellékelni kell a dokumentum alapját képező oltási könyvet (amennyiben az állatnak korábban volt oltási könyve).

·         az állatnak érvényes veszettség elleni védőoltással kell rendelkeznie. A vakcinázás legelőbb 3 hónapos életkort betöltött állaton végezhető el, melyet az oltást megelőzően mikrochippel megjelöltek!

·        az állatot veszettség vírus elleni ellenanyag tartalom kimutatására irányuló vizsgálatnak kell alávetni abban az esetben, ha az 577/2013/EU rendelet II. Mellékletének 2. részében nem felsorolt (veszettség szempontjából aggályos) ország a származási/kiindulási (utaztatás során érintett) hely. Tekintettel arra, hogy Ukrajna nem szerepel az országlistán, az EU-ba történő visszaléptetés érdekében még a kiutaztatás előtt, Magyarországon el kell végezni a vérvizsgálatot!

  

Vérvizsgálat:

A szérum ellenanyag tartalmának kimutatásával kapcsolatos követelmények:

  • a szérum ellenanyag tartalma legalább 0,5 NE/ml,

·         a vérvizsgálatra a vért a veszettség elleni oltás beadása után legalább 30 nappal kell venni egy arra felhatalmazott állatorvos által,

  • amennyiben az állat EU-n kívüli, veszettség szempontjából aggályos harmadik országból származik (mint pl. Ukrajna, Szerbia), vagy úgy lépett be ilyen állategészségügyi státuszú országba, hogy azt megelőzően nem rendelkezett kedvező eredményű vérvizsgálattal, a kint elvégzett vizsgálat során kapott kedvező eredmény esetén a vérvételtől számítva legalább 3 hónap várakozási idő teljesítése után kezdhető meg az utaztatás az EU-ba! A 3 hónapos várakozási idő teljesítése nem vonatkozik azon állatok újrabeléptetésére, melyek már az EU-ból történő kilépés előtt rendelkeztek kedvező eredményű vizsgálattal és annak tényét szolgáltató állatorvos az útlevél megfelelő részébe bejegyezte!
  • a vizsgálatot a 2000/258/EK bizottsági határozat alapján jóváhagyott és a többször módosított 2004/233/EK bizottsági határozatban felsorolt valamely laboratóriumban végezték el,

·         Magyarországon jóváhagyott (akkreditált) laboratóriummal a NÉBIH Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatósága rendelkezik. Elérhetőségük: 1149 Budapest, Tábornok u. 2. Tel.: 061 4606300

·         Az eredményes vérvizsgálatot követően nem szükséges a szérum ellenanyag tartalmának kimutatását megismételni a jövőben abban az esetben, ha az ellenanyag kimutatást követően a veszettség elleni vakcinázást annak érvényességi idején belül (!) rendszeresen megújítják az állaton, mely az állatútlevélben foglalt bejegyzésekkel bizonyítható.

 

A nem kereskedelmi célú utaztatással kapcsolatos további tudnivalók:

·         A  kedvtelésből tartott azon állatok maximális száma, amelyek egyszeri, nem kereskedelmi célú mozgás során a tulajdonost vagy a feljogosított személyt kísérhetik, nem haladhatja meg az ötöt.

·         A jogszabályban foglalt mennyiségi korlátozástól eltérően, a következő feltételek maradéktalan teljesülése esetén ötnél több állat szállítható, ha:

a) a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgása versenyeken, kiállításokon vagy sportrendezvényeken való részvétel, illetve az ilyen rendezvényekre való felkészülés céljából történik;

b) a tulajdonos vagy a feljogosított személy írásos bizonyítékot nyújt be arról, hogy a kedvtelésből tartott állatokat nyilvántartásba vették egy az a) pontban említett eseményen való részvétel céljából vagy egy olyan egyesületnél, amely ilyen rendezvényeket szervez;

c) a kedvtelésből tartott állatok 6 hónapnál idősebbek.

 

 

A NÉBIH honlapján bővebben olvashat a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú utaztatásáról az alábbi linkre kattintva:

http://portal.nebih.gov.hu/-/kedvtelesbol-tartott-allatok-utaztatasara-vonatkozo-tajekoztato

 

MEOE Szövetség

Kapcsolat

Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 42.
1701 Budapest, Pf. 12.
T: +36 70 465 3911
E: titkarsag@kennelclub.hu
Online nevezés
Online ügyintézés
Champion értéktár
Facebook oldal
Youtube csatorna

A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége hivatalos weboldala