ŐRZŐ-VÉDŐ TELJESÍTMÉNYBÍRÓI TESTÜLET

 

Kutyavezetői Jogosítvány:

 

Tájékoztató

 „Kutyavezetői Jogosítvány” megszerzéséről és annak kiadásáról

 

A 26/2021.(03.30.) MEOESZ E számú elnökségi határozattal a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége bevezette a Kutyavezetői Jogosítványt.

A Kutyavezetői Jogosítvány bevezetésének célja

 

Az állatok védelméről szóló törvény érvényesítésének elősegítése, valamint megfelelés a társadalmi elvárásoknak, a kulturált ebtartásnak.

 

Ki kaphat kutyavezetői jogosítványt?

  1. Az a kutyatulajdonos, aki kutyájával a MEOESZ tagszervezeténél szervezett, előre bejelentett és jóváhagyott vizsgán, a BH vizsga gyakorlatainak megkezdése előtt a rendező szervezet által a MEOESZ honlapjáról letöltött A, B, C, D, E, F jelű kérdéssorok közül egyet legalább 51% sikerességgel kitöltött és kutyája eredményes BH vizsgát tett.
  2. Az a kutyatulajdonos, aki kutyáját felvezető segítségével vizsgáztatja a MEOESZ tagszervezeténél szervezett, előre bejelentett és jóváhagyott vizsgán, a BH vizsga gyakorlatainak megkezdése előtt a rendező szervezet által a MEOESZ honlapjáról letöltött A, B, C, D, E, F jelű kérdéssorok közül egyet legalább 51% sikerességgel kitöltött és kutyája eredményes BH vizsgát tett.

                                                     

 

Kutyavezetői jogosítványt a kutya tulajdonosának csak egy alkalommal kell megszerezni a tulajdonában lévő és vizsgáztatott kutyák számától függetlenül.

Utólagosan kiállított kutyavezetői jogosítvány

A kutyavezetői jogosítványt kérheti az a kutyatulajdonos is, aki az elnökségi határozat megjelenése előtt tett BH vizsgát, mely vizsgáról az MEOESZ által kiállított BH vizsgabizonyítvánnyal rendelkezik és azt bemutatja, majd ezt követően azon tagszervezetnél, ahol kutyájával a BH vizsgát letette, kitölt a MEOESZ honlapjáról letöltött A, B, C, D, E, F jelű kérdéssorok közül egyet legalább 51% sikerességgel.

Az utólagosan kiállított kutyavezetői jogosítvány elkészítésének díja 500 Ft, azaz ötszáz Forint.

A vizsga menete

A vizsgán bíráló teljesítménybíró jelenlétében a vizsga rendezője az A, B, C, D, E, F jelű kérdéssorok közül egy választott kérdéssort a vizsgázók részére átad. A kérdéssorra a vizsgázók felvezetik a vizsga helyszínét és időpontját. A kérdéssorok kitöltését 30 perc elteltével be kell fejezni.

A teljesítménybíró jelenlétében a vizsga rendezője a kérdéssorokat összegyűjti, kiértékeli és a vizsga végén a bírálati lapokkal és a rendezvény összesítőjével együtt a MEOESZ Bírói Testületének ügyintézőjéhez továbbítja.

 

A kutyavezetői jogosítvány elkészítése

A kutyavezetői jogosítványt a MEOESZ Titkárságán készítik el a tagszervezetek által megküldött vizsgalapok alapján és gondoskodnak az 51% -os, vagy a feletti teljesítés esetén a kutyavezetői jogosítvány kiadásáról. A kutyavezetői jogosítvánnyal egyidőben a BH vizsgabizonyítvány is elkészül.

 

A kutyavezetői jogosítvány és a BH vizsgabizonyítvány elkészítésének díja

A fenti számú elnökségi határozat 1.500 Ft, azaz egyezerötszáz Forintban határozta meg a BH vizsgabizonyítvány és a kutyavezetői jogosítvány együttes elkészítésének díját.

Az elkészült kutyavezetői jogosítvány, és BH vizsgabizonyítvány átadása-átvétele

A kutyatulajdonos kérheti postai úton a kézbesítést, vagy érte jöhet személyesen a MEOE Szövetség ügyfélszolgálatára ügyfélfogadási időben, előzetes egyeztetést követően.

 

 

Kelt.: Budapest, 2021. április 28.

 

László István

MEOESZ Őrző-Védő Bírói Testület Elnöke

 

 

Kapcsolat

Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 42.
1701 Budapest, Pf. 12.
T: +36 70 465 3911
E: titkarsag@kennelclub.hu
Online nevezés
Online ügyintézés
Champion értéktár
Facebook oldal
Youtube csatorna

A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége hivatalos weboldala