Elnökségi határozat

Elnökségi határozat

A MEOE Szövetség elnsökségi ülése 2023 április 13:

41/2023.(04.13.) MEOESZ E határozat

A MEOE Szövetség Elnöksége a MEOESZ FCI címeket kiadó rendezvények szabályzatának II/b/18. pontját 2023. április 15. napjától akként módosítja, hogy azt kiegészíti az alábbi rendelkezéssel:

Adott fajtában csak a fajtagondozói megbízással rendelkező MEOESZ tagszervezet fajtagondozó adhat ki fajtaszervezet által rendezett CAC kiállításon klubgyőztes, fiatal klubgyőztes, veterán klubgyőztes címeket. A fajtagondozói megbízással nem rendelkező fajtaklub ilyen címek kiadására akkor sem jogosult, ha adott fajta vonatkozásában fajtaklubnak minősül.”

 

Az Elnökség minden tagja kifejezetten egyetértett azzal, hogy jelen ülésen a fenti határozatot meghozza az Elnökség, valamennyi elnökségi tag jelenlétében, kiegészített napirendként.

 

42/2023.(04.13.) MEOESZ E határozat

A MEOE Szövetség Elnöksége a MEOESZ Kiállítási Szabályzatának 7.1. pontját 2023. április 15. napjától akként módosítja, hogy azt kiegészíti az alábbi rendelkezéssel:

Adott fajtában csak a fajtagondozói megbízással rendelkező MEOESZ tagszervezet fajtagondozó adhat ki fajtaszervezet által rendezett CAC kiállításon klubgyőztes, fiatal klubgyőztes, veterán klubgyőztes címeket. A fajtagondozói megbízással nem rendelkező fajtaklub ilyen címek kiadására akkor sem jogosult, ha adott fajta vonatkozásában fajtaklubnak minősül.”

Az Elnökség minden tagja kifejezetten egyetértett azzal, hogy jelen ülésen a fenti határozatot meghozza az Elnökség, valamennyi elnökségi tag jelenlétében, kiegészített napirendként.

 

 

43/2023.(04.13.) MEOESZ E határozat

A MEOE Szövetség Elnöksége a MEOESZ FCI címeket kiadó rendezvények szabályzatának II/b/17. pontját 2023. április 15. napjától akként módosítja, hogy azt kiegészíti az alábbi rendelkezéssel:

A szervező a rendezvény iránti pályázatában köteles feltüntetni mindazon fajtákat, amelyek bírálatát a rendezvényen meg kívánja tartani, a MEOESZ Elnöksége pedig a rendezvény engedélyezésében felsorolja azon fajtákat, amelyekre a rendezvény megtartását engedélyezi. Az összfajtás CAC és CACIB rendezvények vonatkozásában a fajtákat „minden fajta” vagy „all breed” megjelöléssel kell meghatározni.”

 

Az Elnökség minden tagja kifejezetten egyetértett azzal, hogy jelen ülésen a fenti határozatot meghozza az Elnökség, valamennyi elnökségi tag jelenlétében, kiegészített napirendként.

 

 

45/2023.(04.13.) sz. MEOESZ E határozat

A MEOESZ Elnöksége a 2023. évi tisztújító közgyűlés jelölő bizottsága elnökévé Kardos Lászlót megválasztja.

 

46/2023.(04.13.) sz. MEOESZ E határozat

A MEOESZ Elnöksége a 2023. évi tisztújító közgyűlés jelölő bizottsága tagjává Dobainé Tar Zsuzsannát megválasztja.

 

47/2023.(04.13.) sz. MEOESZ E határozat

A MEOESZ Elnöksége a 2023. évi tisztújító közgyűlés jelölő bizottsága tagjává Trefán Török Alexandrát megválasztja.

48/2023.(04.13.) sz. MEOESZ E határozat

A MEOESZ Elnöksége a 2023. évi tisztújító közgyűlés jelölő bizottsága tagjává Bátonyi Gábort megválasztja.

 

49/2023.(04.13.) sz. MEOESZ E határozat

A MEOESZ Elnöksége a 2023. évi tisztújító közgyűlés jelölő bizottsága tagjává Orbán Sándort megválasztja.

 

54/2023.(04.13.) MEOESZ E határozat

A MEOESZ Elnöksége az Őrző-védő Sportbizottság által javaslatára a MEOESZ Ő-V, mesterkiképzői cím adományozásának szabályzatát a jelen jegyzőkönyv 4. sz. melléklete szerinti tartalommal megállapítja és 2023. április 14. napjának hatályával hatályba lépteti, a korábbi azonos tartalmú szabályzatot ugyanezen naptól hatályon kívül helyezi.

 

63/2023.(04.13.) MEOESZ E határozat

A MEOESZ Elnöksége akként határoz, hogy 2023. május 01. napjától minden vadászkutyás rendezvényt a rendező szervezet köteles a rendezvényt minimum 15 nappal megelőzően:

  • a bírói testületi titkárság felé bejelenteni,

  • a bírói kikérést megtenni,

- a rendezvény díjaként 5.000,-Ft regisztrációs díjat megfizetni

-és a rendezvényt a honlapján meghirdetni.

Amennyiben ezen kötelezettségek bármelyikének a rendező szervezet nem tesz eleget, a rendezvényt nem tarthatja meg.

 

Az Elnökség minden tagja kifejezetten egyetértett azzal, hogy jelen ülésen a fenti határozatot meghozza az Elnökség, valamennyi elnökségi tag jelenlétében, kiegészített napirendként.

 

64/2023.(04.13.) MEOESZ E határozat

A MEOESZ Elnöksége akként határoz, hogy 2023. április 15. napjától kezdődő hatállyal a MEOESZ Törzskönyvezési Szabályzatát a jelen jegyzőkönyv 5. sz. melléklete szerinti tartalommal módosítja.

 

65/2023.(04.13.) MEOESZ E határozat

A MEOESZ Elnöksége akként határoz, hogy a Magyar Pásztorkutyák Világszövetségének Bizottsága elnökévé, öt év időtartamra Vinnai András urat megbízza. Felkéri az Elnököt, hogy a megbízólevelet adja ki.

 

 66/2023.(04.13.) MEOESZ E határozat

A MEOESZ Elnöksége a 2336 Dunavarsány Gömöry Ferenc u. 8. sz. alatti székhelyű Obedience Hungary Team Sportegyesület MEOESZ tagszervezet részére a 2023. június 22-25-én Spanyolországban, Asturiasban megrendezésre kerülő FCI Obedience világbajnokságon való versenyzői részvétel támogatása céljából 300.000 Ft azaz Háromszázezer forint támogatás nyújtását határozta el, 2023. május 01. napjáig esedékesen.

 

Kapcsolat

Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 42.
1701 Budapest, Pf. 12.
T: +36 70 465 3911
E: titkarsag@kennelclub.hu
Online nevezés
Online ügyintézés
Champion értéktár
Facebook oldal
Youtube csatorna

A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége hivatalos weboldala