Teljesítmény füzet

Teljesítmény füzet

Tájékoztatás  a MEOE Szövetség részéről a tenyésztők felé

A MEOESZ Elnöksége az alábbi határozatot hozta:

12/2020.(03.24.) MEOESZ E határozat:

Az Elnökség a 69/2019.(09.24.) sz. és 91/2019.(12.19.) sz. MEOESZ E határozattal megállapított Törzskönyvezési szabályzat 15/A.§. rendelkezését az alábbiak szerint módosítja, és állapítja meg annak hatályos szövegét:

„15/A.§. A teljesítmény füzet

Minden a MEOESZ által vezetett törzskönyvben rögzített egyed részére a származási lap, regisztrációs lap kiadásával továbbá a honosítás megtörténtével egyidejűleg kötelezően kiállításra kerül egy ún. teljesítmény füzet. Nem kötelező a teljesítményfüzet kiállítása, kiváltása azon egyedre, amelynek részére a törzskönyvi nyilvántartásba vételével egyidejűleg exportpedigree kiállítására is sor kerül. A teljesítmény füzet szolgál arra, hogy az iratban törzskönyvi nevével, törzskönyvi és chip számával azonosított egyed élete során küllem és teljesítmény eredményeit az eredményt generáló rendezvény szervezője –maga a MEOESZ vagy annak tagszervezete- aláírásával és pecsétjével hitelesítve rögzítse. A teljesítmény füzet sorszámozott nyomtatványként sorszámozott oldalakkal kerül kiállításra és amennyiben abban a rendelkezésre álló bejegyzések helye betelik, újabb füzet kiváltásával lehet a további bejegyzéseknek helyet biztosítani. A jelen 15/A.§. rendelkezéseit a 2020. május 01-én vagy azt követően benyújtott alombejelentővel, honosítási kérelemmel beadott kérelmek vonatkozásában kell alkalmazni. Teljesítményfüzetet a jelen szabályzat szerint nem kötelező esetekben is lehet igényelni. A teljesítmény füzet mintája a jelen szabályzat mellékletét képezi.

A határozatot az Elnökség 7 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazattal hozta meg.”

Egyben a MEOESZ Elnöksége megállapította a teljesítményfüzet árát is a MEOESZ díjtáblázatában, annak ára 1.000,-Ft.

A fentiek alapján tájékoztatom a tenyésztőket, hogy 2020. május 01. napjától a MEOESZ bővíti szolgáltatásai körét: követve a nemzetközi gyakorlatot, bevezetünk egy részben univerzális felhasználási körű, kétnyelvű, egységes tartalmú és kinézetű teljesítményfüzetet. A teljesítményfüzet kiváltása a törzskönyvi rögzítésre kerülő valamennyi kiskutya esetében kötelező a törzskönyvi rögzítés mellett, kivételt képez ez alól az az eset, amikor a törzskönyvi nyilvántartásba vételével egyidejűleg exportpedigree kiállítását is kérik a kutyára. Tehát csak akkor nem kötelező a teljesítményfüzet, ha a törzskönyvezéssel egyidejűleg kérik az exportpedigreet.

Nyomatékosan felhívjuk tehát a tenyésztők figyelmét, hogy a 2020. május 01. napjától benyújtott alombejelentők esetén a fizetendő díj a törzskönyvezés 6.000,-Ft díja és a teljesítmény füzet 1.000,-Ft-os díja, azaz mindösszesen 7.000,-Ft/kiskutya, kivéve ha ezzel egyidejűleg exportot is kérnek, mert akkor az 1.000,-Ft megfizetése nem szükséges. Honosítási kérelmek esetén a fizetendő díj 2020. május 01-től a honosítás 6.000,-Ft díja és a teljesítményfüzet 1.000,-Ft díja, mindösszesen 7.000.-Ft.

Ugyanakkor mód van arra, hogy a nem kötelező esetekben is kérjen a tenyésztő teljesítményfüzetet a kiskutyához.

Tájékoztatjuk továbbá a tenyésztőket, hogy a MEOESZ Elnöksége határozatot hozott arról is, hogy 2020. március 25. napjától határozatlan időre felfüggeszti az ivartalanítási támogatások kifizetését. Ezt követően tehát nincs mód arra, hogy a korábbiak szerint az ivartalanítás költségekhez a MEOESZ hozzájáruljon.

 

Budapest, 2020. március 24.

Korózs András elnök

MEOE Szövetség

 

Kapcsolat

Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 42.
1701 Budapest, Pf. 12.
T: +36 70 465 3911
E: titkarsag@kennelclub.hu
Online nevezés
Online ügyintézés
Champion értéktár
Facebook oldal
Youtube csatorna

A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége hivatalos weboldala