Ivartalanítási akció

Ivartalanítási akció

MEOE Szövetség Közleménye

 

A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége az állatvédelem érdekében eddig kifejtett tevékenységét tovább bővíti. A MEOESZ az Elnökség 2017. május 30-i határozata értelmében 2017. június 01. napjától kezdődően Ivartalanítási Támogatási Programot valósít meg.

Az állatvédelem egyik sarokpontja, azonban mind a mai napig anyagi erőforrásokkal nem támogatott területe az ivartalanítás, mely egyébként az ivarszervi megbetegedések elkerülésének is leghatékonyabb módja. A MEOESZ Támogatási Programjának célja a hazai FCI törzskönyvbe bevezetett vagy honosított fajtatiszta szuka egyedek tulajdonosának és/vagy tenyésztőjének a kutya ivartalanítása során felmerült költségei mérséklése, ezzel indokolt esetben az ivartalanítási kedv előmozdítása. Az ivartalanítás ugyanis viszonylag magas egyszeri kiadással járó beavatkozás, holott pl. a hobby célra eladott/megvásárolt fajtatiszta ebeknél mindenképpen indokolt.

 E beavatkozás költségeinek támogatására szolgál a MEOESZ által indított Program.

Kik és hogyan kérhetik a támogatást

A támogatást bárki igényelheti, aki az alábbi feltételek teljesültét az ott jelzett dokumentumokkal igazolni tudja, feltéve, hogy magyarországi lakcímmel rendelkezik. Tehát a támogatáshoz szövetségi kártya vagy szövetségi tagszervezeti tagság nem szükséges. Ugyanakkor azon személyek, akik kennelnévvel rendelkeznek a Támogatási Programban részt vehetnek, de részben eltérő támogatási struktúrában. Ez utóbbi személyek részére nem pénzbeli támogatás kerül folyósításra, hanem az alábbiak szerinti összegekkel egyező mértékig díjkedvezményt kapnak az általuk a MEOESZ-től igényelt törzskönyvezési szolgáltatások igénybevétele esetén.

A támogatást az a személy igényelheti, aki a MEOESZ FCI törzskönyvébe bejegyzett vagy honosított szuka ivarú kutyájának ivartalanítását elvégeztette, és e tényt az állatorvos nyilatkozatával és számlája másodlatával igazolja. Tehát nem lehet támogatást kérni külföldön kiállított és a MEOESZ által nem honosított FCI törzskönyvvel rendelkező, vagy törzskönyvvel nem rendelkező, vagy nem FCI törzskönyves szuka vonatkozásában. A korábbi etsz-ek által jogszerűen ellenjegyzett származási lapok alapja a MEOESZ törzskönyvébe bevezetett adat, a támogatás ezekkel is igényelhető. A szuka korát egyébként a MEOESZ nem köti ki feltételként.

A támogatás mértéke és folyósítása

A MEOESZ Támogatási programja az ivartalanítás költségének az azt végző állatorvos által kiállított számlával igazolt költségének 50%-át, de

kistestű szukák esetében maximum 10.000,-Ft

közepes testű szukák esetében maximum 15.000,-Ft

nagytestű szukák esetében maximum 20.000,-Ft

összeget biztosít támogatásként.

A támogatási összeget a MEOESZ a támogatási kérelem alapján, annak és mellékleteinek ellenőrzése, a Program kiírásának való megfelelősége megállapítása után a kérelmező által e célból megadott hazai bankszámlára átutalja, kennelnévvel rendelkező személy esetén pedig részére szolgáltatási díjkedvezményként érvényesíti. Az utalások havi rendszerességgel történnek.

A Támogatási Program szerinti kérelem előterjesztése

A kérelmet a MEOE Szövetség 1194 Budapest, Hofherr Albert út 42. sz. alatti címére kell postán vagy személyesen eljuttatni.

A kérelemhez csatolandó dokumentumok:

               

1./ Ivartalanítási Támogatási Program kérelem kitöltve, aláírva, eredetben, 1 pld-ban (a vonatkozó nyomtatvány letölthető itt a MEOESZ honlapjáról, kennelnévvel rendelkező személy kérelme innen érhető el)

1./ Származási igazolás másolata

2./ Állatorvos nyilatkozata eredetben (a vonatkozó nyomtatvány letölthető itt a MEOESZ honlapjáról)

3./ A Kérelmező nevére szóló, az ivartalanításról kiállított állatorvosi számla másodlata eredetben

Hiányosan kitöltött kérelem vagy az egyéb mellékletek bármelyikének hiánya a támogatási kérelem nem teljesítését vonja maga után, hiánypótlási eljárás nem kerül lefolytatásra. Ezért fokozottan ügyeljenek a pontos kitöltésre, a kért eredeti dokumentumok hiánytalan csatolására!

Egyéb feltételek

A Támogatási Program 2018. február 1. napjától 2019. január 1. napjáig él. A MEOESZ Elnöksége a Program tapasztalatait folyamatosan értékelni fogja, és annak alapján dönt a jövőben annak továbbviteléről.

Annak a szukának a törzskönyvi lapján, melynek vonatkozásában a támogatást kérik, külön kérelem hiányában is feltüntetésre kerül az „ivartalanított egyed” tény, így erre a szukára az ivartalanítás dátuma utáni születésű alom a jövőben természetesen már nem törzskönyvezhető.

A fenti feltételeknek mindenben megfelelő kérelem és mellékletek esetén a támogatási összeget illetve díjkedvezményt a kérelmező további mérlegelés nélkül megkapja. A MEOE Szövetség azonban fenntartja a jogot, hogy amennyiben a benyújtott dokumentumok vagy a kérelem egyéb körülményei alapján a Támogatás céljával vagy feltételeivel való visszaélés gyanúja merül fel, úgy a támogatást teljesíteni megtagadja.

A MEOESZ fenntartja a jogot, hogy a Támogatási Programot vagy annak feltételeit a jövőben és a jövőre nézve a későbbiekben megváltoztassa vagy a Programot megszüntesse.

Budapest, 2017. május 30.

Korózs András a MEOESZ Elnöke

Kapcsolat

Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 42.
1701 Budapest, Pf. 12.
T: +36 70 465 3911
E: titkarsag@kennelclub.hu
Online nevezés
Online ügyintézés
Champion értéktár
Facebook oldal
Youtube csatorna

A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége hivatalos weboldala