ŐRZŐ-VÉDŐ TELJESÍTMÉNYBÍRÓI TESTÜLET

ŐRZŐ-VÉDŐ TELJESÍTMÉNYBÍRÓI TESTÜLET
Elnök László István   Fegyelmi Bizottság
Tagok Dr. Kovács György   Elnök Dr. Péterffy Albert
  Mogyorósi István   Tagok Izápi István
  Dr. Sutka Sándor     Balogh Sándor
  Szántó Imre   Póttagok  
Póttagok Szücs Katalin      
         

 

Kutyavezetői Jogosítvány:

 

Tájékoztató

 „Kutyavezetői Jogosítvány” megszerzéséről és annak kiadásáról

 

A 26/2021.(03.30.) MEOESZ E számú elnökségi határozattal a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége bevezette a Kutyavezetői Jogosítványt.

A Kutyavezetői Jogosítvány bevezetésének célja

 

Az állatok védelméről szóló törvény érvényesítésének elősegítése, valamint megfelelés a társadalmi elvárásoknak, a kulturált ebtartásnak.

 

Ki kaphat kutyavezetői jogosítványt?

  1. Az a kutyatulajdonos, aki kutyájával a MEOESZ tagszervezeténél szervezett, előre bejelentett és jóváhagyott vizsgán, a BH vizsga gyakorlatainak megkezdése előtt a rendező szervezet által a MEOESZ honlapjáról letöltött A, B, C, D, E, F jelű kérdéssorok közül egyet legalább 51% sikerességgel kitöltött és kutyája eredményes BH vizsgát tett.
  2. Az a kutyatulajdonos, aki kutyáját felvezető segítségével vizsgáztatja a MEOESZ tagszervezeténél szervezett, előre bejelentett és jóváhagyott vizsgán, a BH vizsga gyakorlatainak megkezdése előtt a rendező szervezet által a MEOESZ honlapjáról letöltött A, B, C, D, E, F jelű kérdéssorok közül egyet legalább 51% sikerességgel kitöltött és kutyája eredményes BH vizsgát tett.

                                                     

 

Kutyavezetői jogosítványt a kutya tulajdonosának csak egy alkalommal kell megszerezni a tulajdonában lévő és vizsgáztatott kutyák számától függetlenül.

Utólagosan kiállított kutyavezetői jogosítvány

A kutyavezetői jogosítványt kérheti az a kutyatulajdonos is, aki az elnökségi határozat megjelenése előtt tett BH vizsgát, mely vizsgáról az MEOESZ által kiállított BH vizsgabizonyítvánnyal rendelkezik és azt bemutatja, majd ezt követően azon tagszervezetnél, ahol kutyájával a BH vizsgát letette, kitölt a MEOESZ honlapjáról letöltött A, B, C, D, E, F jelű kérdéssorok közül egyet legalább 51% sikerességgel.

Az utólagosan kiállított kutyavezetői jogosítvány elkészítésének díja 500 Ft, azaz ötszáz Forint.

A vizsga menete

A vizsgán bíráló teljesítménybíró jelenlétében a vizsga rendezője az A, B, C, D, E, F jelű kérdéssorok közül egy választott kérdéssort a vizsgázók részére átad. A kérdéssorra a vizsgázók felvezetik a vizsga helyszínét és időpontját. A kérdéssorok kitöltését 30 perc elteltével be kell fejezni.

A teljesítménybíró jelenlétében a vizsga rendezője a kérdéssorokat összegyűjti, kiértékeli és a vizsga végén a bírálati lapokkal és a rendezvény összesítőjével együtt a MEOESZ Bírói Testületének ügyintézőjéhez továbbítja.

 

A kutyavezetői jogosítvány elkészítése

A kutyavezetői jogosítványt a MEOESZ Titkárságán készítik el a tagszervezetek által megküldött vizsgalapok alapján és gondoskodnak az 51% -os, vagy a feletti teljesítés esetén a kutyavezetői jogosítvány kiadásáról. A kutyavezetői jogosítvánnyal egyidőben a BH vizsgabizonyítvány is elkészül.

 

A kutyavezetői jogosítvány és a BH vizsgabizonyítvány elkészítésének díja

A fenti számú elnökségi határozat 1.500 Ft, azaz egyezerötszáz Forintban határozta meg a BH vizsgabizonyítvány és a kutyavezetői jogosítvány együttes elkészítésének díját.

Az elkészült kutyavezetői jogosítvány, és BH vizsgabizonyítvány átadása-átvétele

A kutyatulajdonos kérheti postai úton a kézbesítést, vagy érte jöhet személyesen a MEOE Szövetség ügyfélszolgálatára ügyfélfogadási időben, előzetes egyeztetést követően.

 

 

Kelt.: Budapest, 2021. április 28.

 

László István

MEOESZ Őrző-Védő Bírói Testület Elnöke

 

 

Kapcsolat

Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 42.
1701 Budapest, Pf. 12.
T:
E: titkarsag@kennelclub.hu
Online nevezés
Online ügyintézés
Facebook oldal
Youtube csatorna

A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége hivatalos weboldala