Tájékoztatás a MEOE Szövetség tagszervezetei részére

Tájékoztatás  a MEOE Szövetség tagszervezetei részére

A hatályban lévő, a vészhelyzet kihirdetéséről szóló Kormányrendelet és a gyülekezési és rendezvény tilalom szabályai okán több tagszervezetünk szembesül a lejáró tisztségviselői megbízások problémájával.

A vészhelyzet 2021. február 08. napjától való újbóli kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. sz. rendelet 4.§.(1). bek. 12. pontja rendelkezik arról, hogy 2021. február 08. napjától ismét hatályos az 502/2020.(XI.16.) Korm.sz. rendelet a személy és vagyonegyesítő szervezetek (így az egyesületek) működésére vonatkozó különleges vészhelyzeti szabályokról. A rendelet nem határozza meg, hogy a hivatkozott 27/2021. és/vagy 502/2020. sz. rendelet mikor veszti hatályát. A 2021. évi I.tv. alapján arra van lehetősége a kormánynak, hogy a vészhelyzeti szabályokat 2021. május 22-ig meghosszabbítsa, fenntartsa vagy változtassa.

 

Az 502/2020.(XI.16.) Korm. sz. r. 6.§.(4). bek-e – hasonlóan a 2020. tavaszi szabályozáshoz, úgy rendelkezik az egyesületek vonatkozásában is, hogy amennyiben a vezető tisztségviselő vagy testületi tag (így az elnök, vezetőségi vagy elnökségi tag, felügyelő bizottság tagja) vagy az állandó könyvvizsgáló megbízatása a veszélyhelyzet ideje alatt szűnik meg, a megbízatás a közgyűlés határozatának hiányában a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig fennmarad.

 

Ez alól kivételek az alábbi megszűnési okok:

-visszahívás

-a vezető tisztségviselő halála

-vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozása

-a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkezte

-a felügyeleti jogkörében eljáró hatóság vagy bíróság határozatával történő megszűnés esete.

 

A vezető tisztségviselő, a testületi tag, valamint az állandó könyvvizsgáló legkésőbb eddig az időpontig, tehát a vészhelyzet megszűnését követő 90. napig köteles feladatát ellátni.

 

Általános szabály továbbá, hogy a vészhelyzet ideje alatt személyes részvételt igénylő módon közgyűlés nem tartható. Elektronikus hírközlési eszköz igénybevételével közgyűlés ugyan tartható, illetve ülés tartása nélkül is hozhat határozatot a közgyűlés, ennek azonban számos igen részletes szabályát tartalmazza az 502/2020. Korm. r. Amennyiben ezzel a lehetőséggel egy szervezet élni kíván, úgy a Korm. r. alapos tanulmányozását követően és annak minden részletszabálya betartásával kell alkalmaznia a lehetőséget.

 

A fenti tájékoztató annak kiadása napján, az akkor ismert tények és szabályok szerint helytálló. A vészhelyzetre tekintettel az irányadó jogszabályi háttér gyakorta változik. Ezért a MEOESZ minden vonatkozó tájékoztatója későbbi felhasználása esetén az annak alapjául szolgáló hivatkozások (jogszabályok) aktuális tartalmának függvényében válhat meghaladottá.

 

Budapest, 2021. március 01.

MEOE Szövetség Titkárság

Kapcsolat

Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 42.
1701 Budapest, Pf. 12.
T: +36 70 465 3911
E: titkarsag@kennelclub.hu
Online nevezés
Online ügyintézés
Champion értéktár
Facebook oldal
Youtube csatorna

A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége hivatalos weboldala